Kursy Unijne

Kursy unijne są w 100% sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, a to oznacza, że ich uczestnik nie ponosi jakichkolwiek kosztów. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na uczestnictwo w owych szkoleniach unijnych. Tym samym zauważamy wzrost ośrodków edukacyjnych, które podejmują się otwarcia projektów wspieranych przez Unię Europejską. Wszelkie kursy unijne nakierowane są na rozwój jednostki pod względem indywidualnym, a przede wszystkim zawodowym. Pomagają podnieść własne kompetencje ścieżki karierowej bądź nabyć nowe umiejętności i kwalifikacje. Oferowane są szczególnie osobom, które mają problem ze znalezieniem satysfakcjonującej i odpowiedniej dla siebie pracy na obecnym rynku. Zwłaszcza dotyczy to osób bezrobotnych bądź biernych w swym zawodzie. Pomagają także na rozwój własnych przedsiębiorstw, uczą zwiększać szanse na powodzenie i sukces firmy. Pojawia się coraz więcej osób chętnych, które chcą przystąpić na szkolenia unijne.

Szkolenia dofinansowane z Unii Europejskiej to wygodny i jednocześnie szybki sposób na podniesienie swoich kompetencji. Co jednak jest tu najistotniejsze- całość jest po prostu opłacalna. Na wstępie warto zorientować się, jakie mamy opcje do wyboru w danym województwie i jakie warunki należy spełnić. Pamiętajmy, że grę wchodzą jedynie szkolenia z tak zwanej Bazy Usług Rozwojowych.

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro-, małe i średnie i średnie przedsiębiorstwa. Co istotne, muszą one posiadać swoją jednostkę organizacyjną na obszarze danego województwa. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to również możesz uzyskać dofinansowanie. Pomoc tę otrzymuje siew  celu rozwoju kompetencji pracowników i osób samozatrudnionych. Oczywiście szkolenia muszą odpowiadać faktycznym potrzebom w danej firmie. Samo dofinansowanie obejmuje jedynie te usługi i kursy, które są pisane do Bazy Usług Rozwojowych. Zostały one zweryfikowane i są przy tym kompetentne.

Kwota dofinansowania jest uzależniona od województwa i wynosi od 50 do nawet 80%. W praktyce, po wybraniu określonego szkolenia z Bazy, należy się skontaktować z firmą, która je przeprowadza. Przy składaniu wniosków, bardzo ważną rolę pełni Operator. Czym się on zajmuje? Operator to instytucja realizująca podmiotowy system finansowania w danym województwie. To właśnie Operator przyjmuje wnioski i rozdysponowuje środki. Operator pomaga również w wypełnieniu wniosku i w zweryfikowaniu wszystkiego. O przyznaniu dofinansowania decyduje przede wszystkim kolejność złożenia kompletnych dokumentów i wymaganych załączników. Pamiętajmy o tym, że każde pismo musi być prawidłowo wypełnione.

Po spełnieniu wszystkich formalności, następuje podpisanie umowy. Przeważnie na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji czeka się około 10 dni. Samo dofinansowanie następuje na podstawie specjalnych bonów lub poprzez refundację kosztów usługi rozwojowej. Wszystko jest tu uzależnione od województwa.